Category Archives: Uncategorized

Svårt med hyran under pandemin

Pandemin har gjort livet svårt för många svenskar. Denna nya livssituation var i princip otänkbar för ett år sedan. Nu har vi dock fått anpassa oss till nya regler och förutsättningar. Samtidigt finns det vissa områden i livet som det inte går att anpassa sig till. Många människor har exempelvis blivit av med jobbet. Hur betalar man hyran när man inte har fått lön?

Många löntagare har varit anslutna till fackförbund och a-kassor. Detta garanterar en viss typ av inkomst även om man blir arbetslös. Personer som innehar ett medlemskap kan räkna med en högre ersättning.

Samtidigt har vi sett flera rapporter som vittnar om att medlemmar har stått utan inkomst i flera månader. Både fackförbunden och a-kassorna har nämligen fått handlägga flera tusentals ärenden. De hinner därför inte med och kan inte godkänna utbetalningar på samma sätt som under normala förhållanden.

Medlemmarna måste dock kunna betala sina räkningar. De vill av förklarliga skäl ha sina pengar så snabbt som möjligt. Man får dock ha förståelse med att handläggningstiderna tar mer tid i anspråk. Men om man inte har fått några pengar efter 3 månader börjar man tappa tålamodet.

Ibland kan man vända sig till juridiska ombud för att få hjälp. Det finns flera pålitliga byråer som har erfarenhet av dessa typer av frågor. Rive Juridiska Byrå kan du lita på.

Det bör dock tilläggas att detta kanske inte alltid hjälper med tanke på att vi befinner oss i en exceptionell situation. Både fackförbund och a-kassor har med stor sannolikhet redan fått påhälsning av olika organisationer och juridiska ombud som företräder medlemmarna. 

Ett annat kritiskt problem är alla de människor som helt saknar inkomstförsäkring. Vad ska de göra under tiden de är arbetslösa?

Myndigheternas ansvar

Pandemin har ökat trycket på den svenska regeringen att agera. De har varit förhållandevis proaktiva under hela detta svåra år.

  • De har hjälpt en rad olika företag och branscher att permittera personal, vilket i praktiken innebär att de står för mångas lönekostnader. Många arbetstagare har därför kunnat behålla sina anställningar.
  • Staten har också ökat bemanningen på en rad olika myndigheter. Personer i behov av bidrag och dylikt har därför kunnat få snabbare svar.

Men frågan som vi ställde tidigare kvarstår, vad händer med människor som har hamnat utanför skyddsnätet? Många av dessa människor hade arbete innan pandemin slog till.

  • Det har tyvärr varit ofrånkomligt att vissa medborgare har hamnat utanför skyddsnätet. De har kanske inte haft tillräckligt med pengar för att betala hyran.
  • Samtidigt har staten gett många myndigheter rätten till att lämna anstånd. Detta innebär att man kan vara skyldig pengar till den berörda myndigheten. Man har dock fått anstånd på grund av den exceptionella situationen.
  • Regeringen har också tillsatt resurser till Alfakassan. Denna a-kassa ger ersättning till människor som inte har medlemskap i en vanlig a-kassa, och som har blivit arbetslösa.
  • Alfakassan ger därför ersättning till alla medborgare som uppfyller villkoren, vilket bland annat inkluderar att man ska ha arbetat under ett visst antal timmar under de senaste 12 månaderna.
  • Många personer som har blivit av med jobbet under pandemin uppfyller dessa krav.

Det är däremot inte ovanligt att enskilda medborgare hamnar i konflikt med myndigheterna till följd av att de har blivit av med jobbet. Du kan alltid vända dig till ett juridiskt ombud om du har hamnat i en prekär situation. RiVe tar hand om sina kunder på bästa sätt.

När krisen är total

Läs i Dagens Juridik om familjer som blir vräkta på grund av Covid-19. Detta har tyvärr inte varit en ovanlig företeelse under denna svåra tid. Vi har många gånger läst om företag som har visat solidaritet med kunderna. Det kan exempelvis handla om fastighetsbolag som har lämnat längre tidsfrister.

I fallet ovan har vi dock inte kunnat urskönja någon solidaritet. Kanske handlar det dock inte om solidaritet? Vi får inte glömma att även fastighetsbolag måste betala sina räkningar. Lägg därtill att många fastighetsbolag verkar med små ekonomiska marginaler. Hyresgäster måste därför betala hyran varje månad.

Vi kan därav inte lägga skulden på en enskild aktör. I grund och botten handlar det om att samhället måste hjälpa varandra. När vi pratar om samhället pratar vi ofta om staten. De folkvalda politikerna borde kunna hitta en lösning för att samtliga parter ska överleva denna svåra period.

Samtidigt kan vi konstatera att samhället har tagit ett stort ansvar under pandemin. De har hjälpt flera branscher att överleva genom att ha infört tillfälliga skattelindringar samt möjligheter till att permittera personal.

Individens ansvar är också viktigt i sammanhanget. Man bör ha sparat ihop till en buffert som ska täcka utgifter när man befinner sig i en svår period. Denna buffert borde exempelvis kunna användas till att betala hyran om man har blivit av med jobbet.

Tyvärr tenderar vi människor att upptäcka fördelar med saker och ting när det är försent. När vi har en solid inkomst tror vi att det alltid kommer att vara så. När vi får ett bryskt uppvaknande är vi inte redo att leva upp till situationen.

Vi kan i vilket fall konstatera att pandemins konsekvenser skapar ett behov av att tänka till samt vidta nödvändiga åtgärder när livet återgår till det normala.

Har staten tillräckliga tillgångar för att hjälpa till?

Svaret på den frågan är ja, speciellt med tanke på de senaste årens högkonjunktur. Lägg därtill alla statligt ägda bolag som går som tåget. Detta kan vi konstatera genom att kolla på deras balansräkningar. Allabolag avslöjar Vattenfalls ekonomiska situation.

Staten får utdelning från dessa bolag varje år. Många av de statliga bolagen kommer också att gå bra även om pandemin har lamslagit samhället. Systembolaget, Svenska spel och Vattenfall är alla goda exempel på detta.

Förhoppningsvis kommer deras vinster gå till att hjälpa de som inte har haft det så lätt under 2020. Man skulle kunna se det som att de statliga bolagen ger tillbaka en del av de pengar som de har fått in från skattebetalarna.

Vi kan inte heller bortse från statens övriga intäktssida. Högkonjunkturen har som sagt bidragit med mycket pengar till staten. Lägg därtill att vi tog oss helskinnade ur den kris som drabbade världen under 2008 och 2009.

Samtidigt får vi inte heller glömma att vår ekonomi till en hög grad är privatiserad. Människor måste därför till en viss gräns ta ansvar för deras egen ekonomiska situation, trots att vi befinner oss i en pandemi.

Detta gäller främst för den nya generationens vuxna personer som har växt upp med ett allt mer privatiserat samhälle. Den äldre generationen har som bekant växt upp i ett samhälle där det har varit enklare att få bidrag samt arbete inom den offentliga sektorn. Dagens unga vuxna har med stor sannolikhet inte fått samma intryck av vuxenlivet.

Köpa begagnade eller nya säkerhetsskåp

Det kan kosta en hel del att köpa den sorts värdeskåp som man behöver till sitt företag. Många nya företagare har stora utgifter och försöker därför köpa så mycket som möjligt begagnat. Vad ska man tänka på när det kommer till införskaffande av värdeskåp?

MA13-kassaskåpDe allra flesta nya säkerhetsskåp som säljs idag har en märkning som garanterar att det håller måttet. Vissa värdeskåp är skyddade mot inbrott, medan andra är utformade för att stå emot brand. Ett flertal skåp är märkta, och skyddade, mot båda dessa problem. Vilket man väljer beror mycket på vad man ska förvara inne i skåpet, och under vilka omständigheter. Bland annat kan det variera hur långt tid man har på sig innan en brand förstör innehållet i ens nya säkerhetsskåp.

När man köper ett begagnat värdeskåp har man inte alltid denna märkning. Bruket av säkerhetsmärkning startade i 1958, värdeskåp som tillverkats före dess har inte testats på samma sätt som lite nyare skåp. Så om man satsar på att köpa ett begagnat skåp, eller redan har en lite äldre modell, kan det löna sig att koppla in en värdeförvaringstekniker. Dessa är specialister på att avgöra om ett värdeskåp är säkert eller inte.

Man ska också välja värdeskåp i enlighet med vad man ska förvara i det. Detta är det samma vare sig man väljer nya säkerhetsskåp eller köper begagnat. Det är viktigt att skåpet uppfyller försäkringsbolagets krav på säkerhet för att man ska få ersättning om olyckan är framme. Ju värdefullare föremål man ska ha inne i skåpet, desto viktigare är det att välja rätt. I allmänhet får man den kvalitet man betalar för när det kommer till värdeskåp. En bra tumregel när man köper begagnat är att först kontrollera hur mycket det skulle kosta att köpa det nytt.

Hur man värderar föremål kan variera från person till person. Många smycken, till exempel, har inte bara ett monetärt värde utan även ett sentimentalt. Man vill därför först och främst hindra att något sker med dem. Handlar det om rena investeringar som pengar eller ädelmetaller, kanske man är mest oroad för om försäkringsbolaget kommer att betala vid ett eventuellt inbrott. Om man använder sitt värdeskåp för att förvara papper är det viktigt att se till att det är brandsäkert, helst med lång fördröjning så man har tid att rädda dokumenten. Både begagnade och nya säkerhetsskåp kan vara bra, men man ska välja noga.

Crash Sensors and Impact Recorders

Product delivery has been prioritized for many years, little consideration has been provided on the nature of the good as well as the condition of arrival. For companies engaged in merchandise transit, expense has been incurred in compensating for damages that would have been prevented. Cargolog® Crash Sensor enables and guarantees immediate detection and quick action on the prevention of any arising damage. With consideration to the safety of the transport vehicle, the sensor ensures that micro vibrations and shocks impacted on various sensitive areas of the vehicle are well monitored. This will, therefore, provide a state of comfort and assurance on the condition of the goods to arrive safely.

For the drivers, crash sensor Cargolog® Vehicle Safety System provides guidance during transit. It acts as a guide on rough roads and driving conditions for the driver. It monitors small changes in the balance of the vehicle and temperature changes. Through this, the driver can be communicated to immediately to react accordingly and in real time. This is critical for sensitive products and perishable goods affected with small changes in temperatures.

While not limited to detection within the vehicle only, Cargolog® provides the organization as well as the client with up to date and live condition of the vehicle and the goods. This is enabled through use of GSM/GPRS communication. The device automatically sends information remotely to the waiting receivers which provide displays for monitoring purposes.

When an impact occurs to the vehicle or the goods during transit, it is essential for one to be able to view and be up to date with this, in order to act immediately and in real time. This is further enabled through Cargolog® Impact Recorder. Impact Recorder provides monitoring platform on the client’s PC to enabled real time intervention on the nature of the good and when an impact occurs. Impact Recorder is an optional addition into the Cargolog® range of transit security systems. While acting in conjunction with the crash sensor, impact recorder is very sensitive to the minute impacts and shocks that are encountered and received by the vehicle and goods. This is fundamental for any good being transmitted.

 

Cargolog® Crash Sensors and Cargolog® Impact Recorders are both data loggers. They enable future counter checking and monitoring of events that took place during the transportation process for the given goods. Both of these products provide support for acceleration X-Y-Z and temperature monitoring. They are on a state of constant activation to ensure that frequent occurrences are captured and recorded. They are effectively powered by the vehicle’s 8-48V DC to ensure minimal power consumption, hence no interference with other functionalities of the vehicle or power drain.

Impact Recorder has an extended functionality of sensing and recording humidity and the angle tilt of the vehicle and the goods on board. The Impact Recorder supports expansion into various designs from the root basic system #0, #1, #2 and #3.

Cargolog® Crash Sensors and Cargolog® Impact Recorder are an ultimate combination of systems that will give complete comfort and security to the client as well as the transporting company.