Svårt med hyran under pandemin

Pandemin har gjort livet svårt för många svenskar. Denna nya livssituation var i princip otänkbar för ett år sedan. Nu har vi dock fått anpassa oss till nya regler och förutsättningar. Samtidigt finns det vissa områden i livet som det inte går att anpassa sig till. Många människor har exempelvis blivit av med jobbet. Hur betalar man hyran när man inte har fått lön?

Många löntagare har varit anslutna till fackförbund och a-kassor. Detta garanterar en viss typ av inkomst även om man blir arbetslös. Personer som innehar ett medlemskap kan räkna med en högre ersättning.

Samtidigt har vi sett flera rapporter som vittnar om att medlemmar har stått utan inkomst i flera månader. Både fackförbunden och a-kassorna har nämligen fått handlägga flera tusentals ärenden. De hinner därför inte med och kan inte godkänna utbetalningar på samma sätt som under normala förhållanden.

Medlemmarna måste dock kunna betala sina räkningar. De vill av förklarliga skäl ha sina pengar så snabbt som möjligt. Man får dock ha förståelse med att handläggningstiderna tar mer tid i anspråk. Men om man inte har fått några pengar efter 3 månader börjar man tappa tålamodet.

Ibland kan man vända sig till juridiska ombud för att få hjälp. Det finns flera pålitliga byråer som har erfarenhet av dessa typer av frågor. Rive Juridiska Byrå kan du lita på.

Det bör dock tilläggas att detta kanske inte alltid hjälper med tanke på att vi befinner oss i en exceptionell situation. Både fackförbund och a-kassor har med stor sannolikhet redan fått påhälsning av olika organisationer och juridiska ombud som företräder medlemmarna. 

Ett annat kritiskt problem är alla de människor som helt saknar inkomstförsäkring. Vad ska de göra under tiden de är arbetslösa?

Myndigheternas ansvar

Pandemin har ökat trycket på den svenska regeringen att agera. De har varit förhållandevis proaktiva under hela detta svåra år.

  • De har hjälpt en rad olika företag och branscher att permittera personal, vilket i praktiken innebär att de står för mångas lönekostnader. Många arbetstagare har därför kunnat behålla sina anställningar.
  • Staten har också ökat bemanningen på en rad olika myndigheter. Personer i behov av bidrag och dylikt har därför kunnat få snabbare svar.

Men frågan som vi ställde tidigare kvarstår, vad händer med människor som har hamnat utanför skyddsnätet? Många av dessa människor hade arbete innan pandemin slog till.

  • Det har tyvärr varit ofrånkomligt att vissa medborgare har hamnat utanför skyddsnätet. De har kanske inte haft tillräckligt med pengar för att betala hyran.
  • Samtidigt har staten gett många myndigheter rätten till att lämna anstånd. Detta innebär att man kan vara skyldig pengar till den berörda myndigheten. Man har dock fått anstånd på grund av den exceptionella situationen.
  • Regeringen har också tillsatt resurser till Alfakassan. Denna a-kassa ger ersättning till människor som inte har medlemskap i en vanlig a-kassa, och som har blivit arbetslösa.
  • Alfakassan ger därför ersättning till alla medborgare som uppfyller villkoren, vilket bland annat inkluderar att man ska ha arbetat under ett visst antal timmar under de senaste 12 månaderna.
  • Många personer som har blivit av med jobbet under pandemin uppfyller dessa krav.

Det är däremot inte ovanligt att enskilda medborgare hamnar i konflikt med myndigheterna till följd av att de har blivit av med jobbet. Du kan alltid vända dig till ett juridiskt ombud om du har hamnat i en prekär situation. RiVe tar hand om sina kunder på bästa sätt.

När krisen är total

Läs i Dagens Juridik om familjer som blir vräkta på grund av Covid-19. Detta har tyvärr inte varit en ovanlig företeelse under denna svåra tid. Vi har många gånger läst om företag som har visat solidaritet med kunderna. Det kan exempelvis handla om fastighetsbolag som har lämnat längre tidsfrister.

I fallet ovan har vi dock inte kunnat urskönja någon solidaritet. Kanske handlar det dock inte om solidaritet? Vi får inte glömma att även fastighetsbolag måste betala sina räkningar. Lägg därtill att många fastighetsbolag verkar med små ekonomiska marginaler. Hyresgäster måste därför betala hyran varje månad.

Vi kan därav inte lägga skulden på en enskild aktör. I grund och botten handlar det om att samhället måste hjälpa varandra. När vi pratar om samhället pratar vi ofta om staten. De folkvalda politikerna borde kunna hitta en lösning för att samtliga parter ska överleva denna svåra period.

Samtidigt kan vi konstatera att samhället har tagit ett stort ansvar under pandemin. De har hjälpt flera branscher att överleva genom att ha infört tillfälliga skattelindringar samt möjligheter till att permittera personal.

Individens ansvar är också viktigt i sammanhanget. Man bör ha sparat ihop till en buffert som ska täcka utgifter när man befinner sig i en svår period. Denna buffert borde exempelvis kunna användas till att betala hyran om man har blivit av med jobbet.

Tyvärr tenderar vi människor att upptäcka fördelar med saker och ting när det är försent. När vi har en solid inkomst tror vi att det alltid kommer att vara så. När vi får ett bryskt uppvaknande är vi inte redo att leva upp till situationen.

Vi kan i vilket fall konstatera att pandemins konsekvenser skapar ett behov av att tänka till samt vidta nödvändiga åtgärder när livet återgår till det normala.

Har staten tillräckliga tillgångar för att hjälpa till?

Svaret på den frågan är ja, speciellt med tanke på de senaste årens högkonjunktur. Lägg därtill alla statligt ägda bolag som går som tåget. Detta kan vi konstatera genom att kolla på deras balansräkningar. Allabolag avslöjar Vattenfalls ekonomiska situation.

Staten får utdelning från dessa bolag varje år. Många av de statliga bolagen kommer också att gå bra även om pandemin har lamslagit samhället. Systembolaget, Svenska spel och Vattenfall är alla goda exempel på detta.

Förhoppningsvis kommer deras vinster gå till att hjälpa de som inte har haft det så lätt under 2020. Man skulle kunna se det som att de statliga bolagen ger tillbaka en del av de pengar som de har fått in från skattebetalarna.

Vi kan inte heller bortse från statens övriga intäktssida. Högkonjunkturen har som sagt bidragit med mycket pengar till staten. Lägg därtill att vi tog oss helskinnade ur den kris som drabbade världen under 2008 och 2009.

Samtidigt får vi inte heller glömma att vår ekonomi till en hög grad är privatiserad. Människor måste därför till en viss gräns ta ansvar för deras egen ekonomiska situation, trots att vi befinner oss i en pandemi.

Detta gäller främst för den nya generationens vuxna personer som har växt upp med ett allt mer privatiserat samhälle. Den äldre generationen har som bekant växt upp i ett samhälle där det har varit enklare att få bidrag samt arbete inom den offentliga sektorn. Dagens unga vuxna har med stor sannolikhet inte fått samma intryck av vuxenlivet.