Musik av alla slag

Musik ӓr en kӓlla till stor glӓdje i livet. Både fӧr den som spelar och den som lyssnar. Genom att gå lite djupare och studera musik på en skola kommer man att kunna utveckla sina talanger och intressen ytterligare. Fӧr vissa så leder det till en karriӓr inom musikens vӓrld, kanske som lӓrare och inte bara med upptrӓden. Oavsett vilken inriktning man vӓljer så ӓr det ett rikt val.

På en bra folkhӧgskola så kan man vӓlja olika musikinriktningar, fӧr alla har ju sin egen smak och tycke. Det ӓr bra att kunna lite om olika genrer och musiksorter, men till sist så finns det ofta en som
man verkligen faller fӧr. Ju mer man lӓr sig behӓrska sitt instrument, eller rӧst om det handlar om sång, desto roligare blir det att utvӧva den musik man valt.

Vad ska man studera?

Ӓven om man alltid kan komma ikapp senare i livet så kan det vara roligt att komma igång så fort som mӧjligt. Lunnevad är en välkänd folkhögskola som har en musiklinje som passar alla. Hӓr kan man kasta sig rakt in i sin musik, bli helt uppfylld av den och rikt

399-4-trumpet-musiklinje

igt koncentrera sig på det man kan. Vissa studenter har en enorm talang, det bara sprutar ut musik. Andra dӓremot får jobba mer på sin teknik och ӧva mycket, men slutresultatet ӓr helt klart vӓrt det. Tack vare bra lӓrare så får eleverna inspiration. Det faktum att alla lӓrare ӓr aktiva utӧvare inom området ger extra tyngd till det de har att sӓga. De kan relatera till situationer som uppstår och kan ӓven fӧrbereda eleverna på hur den verkliga vӓrlden inom musikbranschen egentligen ӓr.

Det finns flera olika inriktningar efter den allmӓna introduktionen. Läs mer om Lunnevad Folkhögskolas jazz-inriktning. Detta ӓr en musikstil som fortsӓtter att vara populӓr, årtionde efter årtionede. Att kunna lӓra sig mer om denna stil, och också hur man spelar den musik som ingår i denna grupp, kan bli den bӓsta tiden av ens liv. Att helt och fullt kunna koncentrera sig på musik ӓr något som kanske inte ӓr mӧgjlit senare i livet nӓr man har familj och annat ansvar. Dӓrfӧr gӓller det att utnyttja tillfӓllet och fokusera på studierna.

Men det finns också mycket annat man kan studera. Lär dig mer om rockmusik genom att välja rock som inriktning på folkhögskolan. Helt annorlunda från jazz, men minst lika rolig att lӓra sig. Ibland vet man inte helt och hållet vilken sorts musik man egentligen vill hålla på med i framtiden, så dӓrfӧr kan det vara bra att prova på lite olika nӓr man ӓndå håller på. På skolan finns det lӓrare som praktiserar flera olika genrer, de kan snabbt se vilken lӓggning man har och vad som kan passa bӓst. Men eftersom det handlar om en sorts konstart, musik ӓr inte direkt ett akademiskt ӓmne, så ӓr det till sist en sjӓlv som bestӓmmer vad man tycker om.

Uttrycka sig sjӓlv genom musik

Musik ӓr fӧr många ett sӓtt att få fram sina inre kӓnslor. Man lӓgger ner hela sin sjӓl på det instrument man har till hands, och det hӧrs. Det ӓr viktigt att involvera sina kӓnslor nӓr man spelar musik, annars kan det låta dӧtt och tråkigt. Samtidigt så gӓller det att lӓra sig det tekniska, hur instrumentet fungerar och hur man tyder andra personers musik. Nӓr man sedan kombinerar sina egna åsikter med kompositӧrens tankar och noter så blir det en hӓrlig blandning. Samma stycke kan låta helt olika beroende på vem som spelar den. Naturligtvis gӓller det att respektera musikens ursprung, men det finns ofta plats fӧr egna utsvӓvningar eller tydningar.

Det kan vara roligt att lӓra sig flera olika instrument, ӓven om ett brukar vara ens huvudsakliga val och det man spelar mest. Man kan spela så mycket olika sorters musik på olika instrument, vissa ӓr bӓttre fӧr en viss genre ӓn andra. Många tӓnker på jazz nӓr de hӧr trumpeter och klassisk musik på pianot. Men dӓr emellan finns det mycket man kan gӧra med dessa instrument. Genom att studera musik en viss tid på folkhӧgskola så har man en bra chans att bli bekant med det mesta inom musik och verkligen få fram allt man har inom sig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *