Distribution och lagring av varor

Vanligtvis säljer inte en producent varorna direkt till kunden utan man går genom en mellanhand. Detta gör att det bildas en ganska lång kedja från fabrik till butik. När man väljer hur man ska distribuera varorna mellan de olika parterna finns det olika faktorer att tänka på.

MA337-lagerutrymmeTill att börja med spelar typen av varor en viss roll. Om det handlar om mat eller andra färskvaror måste man ha en viss sorts distribution, medan konservburkar eller annat tåligt gods kan behandlas på ett annat sätt. Man kan satsa på lagring i Stockholm och bygga upp sitt lager innan man fortsätter med försäljningen. Om man ska skicka mindre volym, men till flera butiker, kan man vilja samla på sig ett visst antal innan man beställer transport.

Det är hela tiden en balans mellan budget och behov. Man vill sälja så mycket som möjligt, men det kostar även med distribution. Ett alternativ är lagring i Stockholm. Om man packar sakerna ordentligt och organiserar sitt lager väl kan man få plats med mycket även på en liten yta. Detta kan även göra det billigare. Genom att köpa ett paket med transport och lager från samma firma kan man också få ett bra pris.

Lagring i Stockholm av matvaror kräver speciell eftertanke. Man behöver kylrum och rätt utrustning. Även blommor kan behöva ett lite kallare lagerutrymme, annars blir de lätt förstörda. När man skickar det vidare för distribution måste man hålla denna kedja obruten. Snabb lastning in i en bil med kylutrymme, utan att låta färskvarorna vara utanför mer än nödvändigt. Sedan är det bara att transportera till slutdestination. Efter det är det upp till kunden vad de gör, de har fått sina varor i perfekt kondition.

Man vill att allt gods ska komma fram i gott skick, utan att det är något som går förlorat eller förstört. Med vissa åkerier kan man kontrollera precis var varorna är eftersom de scannar in alla fraktsedlar på dator. Man kan se vem som kör godset och följa det längs vägen. Detta ger mer kontroll och ansvar för chaufförerna. Man vinner kundernas förtroende vilket i sin tur leder till mer arbete. När man behöver lagring i Stockholm finns det alltså flera olika möjligher. Allt beror på hur länge man ska lagra varorna och vilken sort det handlar om. Man kan också lagra sitt gods direkt hos själva åkeriet, om de erbjuder den tjänsten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *