Author Archives: admin

Svårt med hyran under pandemin

Pandemin har gjort livet svårt för många svenskar. Denna nya livssituation var i princip otänkbar för ett år sedan. Nu har vi dock fått anpassa oss till nya regler och förutsättningar. Samtidigt finns det vissa områden i livet som det inte går att anpassa sig till. Många människor har exempelvis blivit av med jobbet. Hur betalar man hyran när man inte har fått lön?

Många löntagare har varit anslutna till fackförbund och a-kassor. Detta garanterar en viss typ av inkomst även om man blir arbetslös. Personer som innehar ett medlemskap kan räkna med en högre ersättning.

Samtidigt har vi sett flera rapporter som vittnar om att medlemmar har stått utan inkomst i flera månader. Både fackförbunden och a-kassorna har nämligen fått handlägga flera tusentals ärenden. De hinner därför inte med och kan inte godkänna utbetalningar på samma sätt som under normala förhållanden.

Medlemmarna måste dock kunna betala sina räkningar. De vill av förklarliga skäl ha sina pengar så snabbt som möjligt. Man får dock ha förståelse med att handläggningstiderna tar mer tid i anspråk. Men om man inte har fått några pengar efter 3 månader börjar man tappa tålamodet.

Ibland kan man vända sig till juridiska ombud för att få hjälp. Det finns flera pålitliga byråer som har erfarenhet av dessa typer av frågor. Rive Juridiska Byrå kan du lita på.

Det bör dock tilläggas att detta kanske inte alltid hjälper med tanke på att vi befinner oss i en exceptionell situation. Både fackförbund och a-kassor har med stor sannolikhet redan fått påhälsning av olika organisationer och juridiska ombud som företräder medlemmarna. 

Ett annat kritiskt problem är alla de människor som helt saknar inkomstförsäkring. Vad ska de göra under tiden de är arbetslösa?

Myndigheternas ansvar

Pandemin har ökat trycket på den svenska regeringen att agera. De har varit förhållandevis proaktiva under hela detta svåra år.

 • De har hjälpt en rad olika företag och branscher att permittera personal, vilket i praktiken innebär att de står för mångas lönekostnader. Många arbetstagare har därför kunnat behålla sina anställningar.
 • Staten har också ökat bemanningen på en rad olika myndigheter. Personer i behov av bidrag och dylikt har därför kunnat få snabbare svar.

Men frågan som vi ställde tidigare kvarstår, vad händer med människor som har hamnat utanför skyddsnätet? Många av dessa människor hade arbete innan pandemin slog till.

 • Det har tyvärr varit ofrånkomligt att vissa medborgare har hamnat utanför skyddsnätet. De har kanske inte haft tillräckligt med pengar för att betala hyran.
 • Samtidigt har staten gett många myndigheter rätten till att lämna anstånd. Detta innebär att man kan vara skyldig pengar till den berörda myndigheten. Man har dock fått anstånd på grund av den exceptionella situationen.
 • Regeringen har också tillsatt resurser till Alfakassan. Denna a-kassa ger ersättning till människor som inte har medlemskap i en vanlig a-kassa, och som har blivit arbetslösa.
 • Alfakassan ger därför ersättning till alla medborgare som uppfyller villkoren, vilket bland annat inkluderar att man ska ha arbetat under ett visst antal timmar under de senaste 12 månaderna.
 • Många personer som har blivit av med jobbet under pandemin uppfyller dessa krav.

Det är däremot inte ovanligt att enskilda medborgare hamnar i konflikt med myndigheterna till följd av att de har blivit av med jobbet. Du kan alltid vända dig till ett juridiskt ombud om du har hamnat i en prekär situation. RiVe tar hand om sina kunder på bästa sätt.

När krisen är total

Läs i Dagens Juridik om familjer som blir vräkta på grund av Covid-19. Detta har tyvärr inte varit en ovanlig företeelse under denna svåra tid. Vi har många gånger läst om företag som har visat solidaritet med kunderna. Det kan exempelvis handla om fastighetsbolag som har lämnat längre tidsfrister.

I fallet ovan har vi dock inte kunnat urskönja någon solidaritet. Kanske handlar det dock inte om solidaritet? Vi får inte glömma att även fastighetsbolag måste betala sina räkningar. Lägg därtill att många fastighetsbolag verkar med små ekonomiska marginaler. Hyresgäster måste därför betala hyran varje månad.

Vi kan därav inte lägga skulden på en enskild aktör. I grund och botten handlar det om att samhället måste hjälpa varandra. När vi pratar om samhället pratar vi ofta om staten. De folkvalda politikerna borde kunna hitta en lösning för att samtliga parter ska överleva denna svåra period.

Samtidigt kan vi konstatera att samhället har tagit ett stort ansvar under pandemin. De har hjälpt flera branscher att överleva genom att ha infört tillfälliga skattelindringar samt möjligheter till att permittera personal.

Individens ansvar är också viktigt i sammanhanget. Man bör ha sparat ihop till en buffert som ska täcka utgifter när man befinner sig i en svår period. Denna buffert borde exempelvis kunna användas till att betala hyran om man har blivit av med jobbet.

Tyvärr tenderar vi människor att upptäcka fördelar med saker och ting när det är försent. När vi har en solid inkomst tror vi att det alltid kommer att vara så. När vi får ett bryskt uppvaknande är vi inte redo att leva upp till situationen.

Vi kan i vilket fall konstatera att pandemins konsekvenser skapar ett behov av att tänka till samt vidta nödvändiga åtgärder när livet återgår till det normala.

Har staten tillräckliga tillgångar för att hjälpa till?

Svaret på den frågan är ja, speciellt med tanke på de senaste årens högkonjunktur. Lägg därtill alla statligt ägda bolag som går som tåget. Detta kan vi konstatera genom att kolla på deras balansräkningar. Allabolag avslöjar Vattenfalls ekonomiska situation.

Staten får utdelning från dessa bolag varje år. Många av de statliga bolagen kommer också att gå bra även om pandemin har lamslagit samhället. Systembolaget, Svenska spel och Vattenfall är alla goda exempel på detta.

Förhoppningsvis kommer deras vinster gå till att hjälpa de som inte har haft det så lätt under 2020. Man skulle kunna se det som att de statliga bolagen ger tillbaka en del av de pengar som de har fått in från skattebetalarna.

Vi kan inte heller bortse från statens övriga intäktssida. Högkonjunkturen har som sagt bidragit med mycket pengar till staten. Lägg därtill att vi tog oss helskinnade ur den kris som drabbade världen under 2008 och 2009.

Samtidigt får vi inte heller glömma att vår ekonomi till en hög grad är privatiserad. Människor måste därför till en viss gräns ta ansvar för deras egen ekonomiska situation, trots att vi befinner oss i en pandemi.

Detta gäller främst för den nya generationens vuxna personer som har växt upp med ett allt mer privatiserat samhälle. Den äldre generationen har som bekant växt upp i ett samhälle där det har varit enklare att få bidrag samt arbete inom den offentliga sektorn. Dagens unga vuxna har med stor sannolikhet inte fått samma intryck av vuxenlivet.

Marknadsföring och sociala medier

Att marknadsföring och sociala medier idag går hand i hand är ingen överraskning. Det är det nya sättet att se till att man får ut sin produkt till den stora massan på ett enkelt och smidigt sätt och oerhört populärt nästan oavsett vilken produkt eller tjänst det är man faktiskt säljer.

848-4-marknadsforing-och-sociala-medierDet finns en mängd olika knep när det kommer till vilken marknadsföring man bör använda sig av för att lyckas med att föra ut sin produkt på allra bästa sätt. Ofta handlar det om att det enklaste sättet är det bästa även om en kombination självklart är att föredra för att sprida ut sin taktik på bästa sätt.

I huvudsak handlar det ju om att göra en potentiell målgrupp nyfiken på företagsnamnet man företräder. Detta kan göras på ett par olika sätt men ofta är det smidigast och enklast som också är det bästa – här får du hjälp att välja rätt packtejp och tryck efter ditt företags behov och detta är något som är mycket populärt att investera i.

Tänk på detta när du vill marknadsföra ditt företag

 • Börja med att göra en budget för hur mycket ni som företag faktiskt har råd att lägga på marknadsföring. En solid budget gör att investeringen och den potentiella vinsten blir tydligare och mer mätbar.
 • Sedan är det smart att göra en prioriteringslista för att reda ut vilken marknadsföring som är nödvändig för företagets utveckling och vilken marknadsföring som så att säga skulle vara rolig att prova. På så vis kan man tillsammans se över vad som är absolut nödvändigt och vad man kan göra i form av marknadsföring om man har pengar över.

Ovan är nödvändigt för att ta riktiga och smarta beslut kring företagets marknadsföring. Några grundläggande saker är dock nödvändiga för att man skall kunna göra sig ett namn på en hård marknad. Ni kan trycka er egen logo på en företagsflagga här och därmed kunna visa för dem som passerar er lokal att ni faktiskt existerar. Detta kan bidra till affärer ni inte räknat med om det inte vore för flaggan.

Innan man faktiskt bestämmer sig för vilket företag man skall anlita när man vill skapa marknadsföringsprodukter eller något annat som har med rörelsens marknadsföring att göra bör man dock ta ett par saker i beaktande.

Ta detta i beaktande innan du investerar pengar i marknadsföring

 • Se alltid till att göra egen research online om du hittat ett företag du är intresserad av att anlita för dina marknadsföringsbehov. Det kan nämligen vara mycket värdefullt att få ta del av vad tidigare kunder tyckt om sin upplevelse med ett visst företag och produkten eller tjänsten de betalade för. I längden kan det innebära att du sparar både tid och pengar genom att lägga några minuter på detta eftersom du då undviker att handla med oseriösa företag.
 • Läs alltid alla avtal innan du skriver under eller går med på att betala för en tjänst eller produkt. Att känna till det finstilta ger dig kunskap och får dig att undvika obehagliga överraskningar om du skulle vara missnöjd med något i efterhand. Om du vill kan du dessutom alltid låta någon som är kunnig rent juridiskt ta en titt på dokumenten du skall signera – detta kommer garanterat att ge dig extra trygghet.
 • Ha koll på budgeten! Detta säger sig självt på många sätt och vis men att veta hur mycket företaget faktiskt kan lägga ned på marknadsföringen är A&O för att kunna fortsätta ha en hälsosam ekonomi. Känner du dig osäker på hur du bör räkna (return on investment är viktigt här) så bör du alltid rådfråga någon som kan ekonomi.

Marknadsföring och sociala medier är på många sätt vår tids smartaste marknadsföring så kanske är det inte så konstigt att detta är det allra vanligaste sättet att marknadsföra sin produkt eller tjänst idag. Dock är det alltid en bra ide’ att sprida sin marknadsföring i alla fall till viss del genom att även använda sig av andra kommunikationskanaler som kan nå potentiella kunder. Enkla saker som en företagsflagga som nämns ovan kan ju som sagt nå kunder som råkar köra förbi ert företags lokaler och pennor med tryck sprids lätt bland många människor som tycker det är trevligt med en gratisprodukt som ger bra goodwill till ditt företag.

Media skriver hela tiden om sociala media och hur marknadsföring och sociala media på många sätt och vis har revolutionerat marknaden totalt. Nyfiken på hur du själv kan förbättra dina sociala media – här hittar du tre enkla knep för social marknadsföring som faktiskt fungerar. Läs och bilda dig en egen uppfattning om ifall du tycker detta är något som kan fungera för dig och ditt företag – kanske blir det en passion som tar er till helt nya nivåer inom den marknad ni verkar.

Satsa på butikens säkerhet

Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att planera för det värsta, vidta adekvata åtgärder för att sedan kunna jobba i frid och ro. I vissa omgivningar finns det behov av större säkerhetsåtgärder, men man ska aldrig lämna det hela åt slumpen och hoppas på det bästa.

833-4-sӓkerhet-butikFakta visar att antal inbrott ökar, det finns inte mycket man kan göra åt det. Vad man däremot både kan och bör göra är att se till att tjuvarna inte får med sig så mycket. Nyckeln ligger i en korrekt förvaring av värdesaker samt en butik som är svår att ta sig in i.

Säkerhetsåtgärder som fungerar

Det grundläggande är naturligtvis att ha alarm på butiken. En del går direkt till en larmcentral och någon kommer på få minuter för att kontrollera vad som händer. Trots att man betalar en avgift för denna tjänst kan det vara väl värt det. Ett alarm som låter högt och ljudligt är ett annat alternativ, speciellt om butiken ligger i ett område med folk. De kommer direkt att se varför alarmet gått av och kan bidra till att polisen kommer till platsen snabbt.

Inne i butiken så är ett bra kassaskåp ett måste, det är ingen som lägger pengarna i skrivbordslådan längre. Det ska inte bara vara svårt att komma in i, utan helst också fastskruvat i golvet. Allt beror naturligtvis på vad man ska förvara där, många ser till att gå till banken regelbundet med sina pengar. Men det finns alltid värdesaker som bör skyddas. Just nu säljer Butikskassa.com värdeskåp fraktfritt!

Denna kombination av bra lås, på både fönster och dörrar, ett alarm samt ett väl utrustat värdeskåp är så gott som oslagbar. Kommer tjuvarna igenom den ena barriären så står de framför en annan. Under tiden så hinner ofta lagens arm fram och skrämmer iväg eller fångar dem. Det gäller därför att skapa goda rutiner så att man aldrig glömmer att låsa eller sätta på alarmet. I en del butiker har en eller två anställda ansvar för att butiken stängs ner på rätt sätt, eller så har man ett roterande schema.

Vilket värdeskåp är bäst?

Svaret på denna fråga beror lite på vad man ska förvara i det. En del butiker låser in andra saker förutom pengar. Det kan vara cigaretter, till exempel, dokument eller annat som är värdefullt. Många skåp idag är också  brandsäkra, så det passar bra för det mesta. Här kan du se flera kassaskåp som passar ditt behov. Ibland har man inte plats för så stora skåp, butikshyrorna ligger högt och man måste utnyttja all plats för sina varor. Då finns det skåp som är både kompakta och rymliga, väl planerade för de vanligaste behoven.

Det bästa är att välja ett värdeskåp som är märkt och garanterat för en viss grad av säkerhet. Dels för sin egen skull men även för att försäkringsbolaget ska godkänna det som förvaring av värdesaker. Det finns åtta olika grader under den europeiska standarden. Därför är det bra att informera sig ordentligt innan man väljer vilket kassaskåp eller värdeskåp som är bäst.

Säkerhet i butiken

Kriminella element finns det överallt, på en del platser är de lite fler- på andra färre. Men det finns ännu fler smarta lösningar för butiksägare som vill skydda sig mot inbrott och rån. Med rätt utrustning och skåp kan man vara så gott som säker på att ingen kan ta sig in och stjäla. Den tid och de pengar det kostar att installera larm och allt annat som behövs är ingenting jämfört med vad man sparar på att bli bestulen. Säkerheten framför allt är ett bra motto för alla.

Mobiltelefoner för en smart framtid

Mobiltelefoner finns idag överallt och många föräldrar köper dem till och med till sina barn för att det skall bli lättare att hålla kontakten under dagen. Enligt en del är mobiltelefonen vår tids revolution och hela tiden kommer ny teknik som skall göra vår upplevelse och det vi kan göra med mobilen ännu smidigare än någonsin förr.

755-4-mobiltelefoner-for-en-smartare-framtidEn marknad som ständigt utvecklas och mycket stor konkurrens bland mobiltelefonföretag har gjort att människor byter mobiltelefoner allt oftare. Nästan oavsett vilken butik man väljer finns en mängd erbjudanden att ta del av och detta lockar naturligtvis till att uppgradera sin mobil ofta.

Ett resultat av den revolution som mobiltelefoner inneburit för världen är också att en mängd olika mobiltillbehör har kommit ut på marknaden. En av dessa tillbehör är de skal man numera kan köpa till sin telefon. Skalen har ett par syften.

Anledningar till att köpa ett skal till mobiltelefonen

 • Det skyddar telefonen om man tappar den eller den på annat sätt riskerar att skadas av ett fall eller till exempel kontakt med dryck eller mat.
 • Den gör mobiltelefonen mer personlig. Marknaden erbjuder idag en mängd olika skal och det är numera möjligt att hitta ett i precis vilken färg eller mönster som helst. Skalen gör helt enkelt det möjligt för telefonens användare att också använda den som ett uttryck för hans eller hennes personlighet.

Nyfken på att hitta skal till just din telefon – klicka på länken för att beställa skal till Samsung Galaxy ACE 4 online och spana dessutom in flera snygga skal. Att köpa ett skal till sin mobiltelefon är idag extremt enkelt och väl värt den lilla kostnad det innebär – speciellt om man tänker på vad fördelarna ovan innebär.

Tänk på detta när du handlar mobiltelefoner eller tillbehör online

 • Kontrollera att nätbutiken du vill handla från är legitim och dessutom har positiva recensioner från tidigare kunder. Detta kan enkelt göras genom att du söker på nätbutikens namn online. Väl värt ett par extra minuter eftersom du i längden kan spara såväl tid som pengar på att handla från en bra butik.
 • Se till att du har kontroll på vilken typ av budget du har för ditt köp. Det är lätt att förhasta sig när man handlar online men det är aldrig värt det att skuldsätta sig absolut mer än nödvändigt för att göra ett köp av något slag.
 • När du bestämt dig för att göra ett köp i en onlinebutik – se till att du förstår och har läst igenom villkoren för köpet. Annars riskerar du att få en obehaglig överraskning om du mot förmodan är missnöjd med din produkt eller av någon annan anledning måste returnera varan.

Att ha den senaste mobiltelefonen har blivit viktigt för väldigt många människor medan andra håller sig till en sort de trivs med och inte bryr sig särskilt mycket om vilken nivå den befinner sig på så länge den fungerar. En riktigt populär telefon är Samsung Galaxy S7 och Samsung Galaxy S7 skal finns att köpa här. Nästan oavsett smak och tycke kan du hitta något som passar just dig.

Även i media skrivs det mycket om mobiltelefoner och alla tillbehör man kan hitta till sin telefon idag. Dessutom skrivs av naturliga orsaker också mycket om teknik och vilka nya funktioner man uppfunnit inom just denna marknad. Intresserad av att ta del av mer information om en av många nya, spännande tekniker – läs mer om den nya mobiltelefonen Fairphone här och få mer kött på benen inför ditt nästa köp av nya mobiltelefoner.

Fördelar med att handla mobiltelefoner online

 • Du kan handla dygnet runt – när helst det passar dig – och slipper därmed ta hänsyn till öppettider.
 • Du slipper trängas med andra kunder och dessutom vänta på din tur när du vill fråga något. Många onlinebutiker har kundtjänst tillgänglig direkt och du kan dessutom handla hemma från soffan – iklädd pyjamas om du så önskar.
 • Nätbutiker är inte lika säsongsberoende som vanliga butiker av erbjudanden och kampanjer. Därför är det lätt att hitta smarta rabatter och köp på nätet.

Mobiltelefoner är här för att stanna och eftersom de är en del av vår vardag är det väl värt det att göra smarta och informerade val inför köp av telefon och tillbehör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnaden med en bra advokat

Alla har sitt eget område av expertis, om man är bra på att bygga hus kanske det är bäst att be om hjälp för den lagliga delen. Eller om man kan allt om lagar och förordningar så kanske försäljning eller marknadsföring inte är ens starkaste sida. Hemligheten ligger i att veta vad man kan, och när det är bäst att anlita någon professionell.

Law.Att bygga eller köpa hus är ett stort tilltag, och involverar en hel del pengar. Därför ska man vara mycket försiktig med vilka avtal och kontrakt som ingås och alltid se till att ha en bra advokat som kan överse det hela och se till att allt går rätt till. Det samma gäller vid köp eller försäljning av bostad, ett annat område där det finns flera fallgropar.

Specialiserade jurister och entrepenadrätt

Ett kontrakt eller avtal när det kommer till byggtjänster har ofta flera olika delar som kan vara nog så viktiga. Bland annat kommer man överens om när projektet ska vara avslutat. Ibland kan det bli dyrt för beställaren om det inte blir färdigt i tid, andra aktiviteter kan vara beroende av en viss tidsfrist. Vad som är inkluderat i tjänsterna eller inte är ett annat stort område, om man måste köpa till material eller kanske hyra in någon annan för vissa uppgifter kan slutpriset bli helt annorlunda. Allt detta måste finnas med i avtalet, och är något som man bör överlämna åt de specialiserade juristerna. BAS Advokatbyrå i Stockholm är experter inom fastighetsrätt, varumärkesrätt och entreprenadrätt.

Eftersom det handlar om stora pengar och viktiga avtal ska man se till att välja advokatbyrå noga. Helst en som sysslar mest med den sorts bransch man är i, de känner till nyanser och vanliga företeelser. Förutom utbildning och kunskap kan det vara bra med erfarenhet, nöjda kunder är alltid bästa betyg. Björn A Samuelsson från BAS Advokatbyrå är en duktig advokat inom entreprenadjuridik. Många uppskattar även en advokatbyrå där man är välkommen, som bryr sig om klienterna och är tillgängliga.

Som en kort checklista kan man se efter följande punkter hos en advokatbyrå:

 • Gedigen kunskap och erfarenhet, gärna inom den speciella bransch man sysslar med
 • Bra kontakter och nätverk, om det är något de inte vet eller som ligger utanför deras kompetens kan de snabbt ta reda på det
 • Uppdaterade och medvetna om nya lagar och möjligheter
 • Trevligt bemötande, månar om sina kunder och vet vem man är
 • Anträffbara, antingen via telefon eller epost,  i alla fall inom rimlig tid
 • Bra referenser

Det är inte bara köparen eller beställaren som har behov av en bra advokat, även entrepenörer och byggherrar måste skydda sin sida av avtalet. Många gånger uppkommer det frågor eller mindre tvister och då är det kontraktet som kan avgöra vem som har rätt. Hur det formuleras och vad som inkluderaas är alltså mycket viktigt.

Sälja eller köpa hus

Att köpa ett hus är ett stort åtagande, liksom det är att sälja. Oavsett vilken form av hus eller lägenhet det handlar om så finns det flera komplexa situationer som kan komma upp och där det måste vara klart vem som är ansvarig. En advokatbyrå med erfarenhet inom husbranschen och de lagar som gäller här kan därför vara det allra bästa. Ibland tar mäklaren hand om det hela, men allt fler väljer att göra privata överenskommelser. Det kan ofta leda till ett billigare pris, men fallgroparna är många. Genom att låta en advokat ser över kontraktet eller komma med råd kan visa sig vara ovärderligt.

Ibland kan det ta tid att hitta drömhemmet, naturligtvis allt beroende på vad man vill ha. I den här artikeln tipsar Borättsupplysningen om vad som är viktigt att tänka på vid köp av bostad. Inte bara antal sovrum men även vilka ekonomiska kostnader som är involverade. Om man har minsta lilla tvivel om något avtal eller del av husköpet ska man kontakta en jurist. Det lönar sig absolut inte att hoppas på det bästa utan veta precis vilka rättigheter, men också skyldigheter, man har själv och vad som är säljarens ansvar.

Olika sorters advokatbyråer

Som visats ovan så är det mycket viktigt att välja en advokatbyrå som kan allt om entrepenadrätt och fastighetsrätt- om detta är vad man sysslar med. Ibland måste man lägga ut pengar för att kunna tjäna dem, eller kanske spara dem. Att bli advokat är en lång process med flera års studier, och efter grundläggande utbildning kan man specialisera sig. En jurist som varje dag sysslar med en viss sorts situationer och förordningar kan snabbt och effektivt se om ett visst avtal är förmånligt eller inte. De kan sätta samman olika kontrakt och avtal för speciella situationer, modifierade för att passa klientens krav eller förutsättningar. Med ett bra kontrakt vet alla parter vad som gäller, och man slipper onödiga diskussioner eller tvister. Man tjänar både tid och pengar på detta. å

 

Slipsar och flugor for modemedvetna

För den modeintresserade mannen finns idag en stor marknad att välja kläder och accessoarer bland. Borta är den tid då allt han hade att välja mellan var olika typer av kostymer! Designers över hela världen har helt enkelt insett att även män har ett intresse av att klä sig väl – och att få välja från ett stort urval.

621-4-slipsar-och-flugor-for-modemedvetnaNär man idag besöker en affär – online eller i fysisk form – ser man snabbt att sektionen för män är nästan lika stor som den för kvinnor – i alla fall i de allra flesta butiker. Det finns idag till och med klädbutiker som endast fokuserar på män och här går det garanterat att hitta spännande möjligheter.

Accessoarer är något som kommit tillbaka på nytt och som blir mer och mer populära hela tiden. Intresserad – handla snygga slipsar och flugor från The Bow Club online och skippa tråkigare alternativ. Den som är intresserad av mode vet att det gäller att hitta den bästa blandningen mellan klassiskt och modernt för att sticka ut från mängden och accessoarer kan hjälpa dig att göra detta.

Tänk på detta när du vill handla slipsar och flugor i en onlinebutik

 • Sök gärna efter rekommendationer online. På så vis får du tips om bra affärer att handla ifrån och undviker dessutom butiker som inte är seriösa. Detta är speciellt viktigt om du hittar en onlinebutik som intresserar dig. Det är väl värt din tid att ta några extra minuter på att söka efter butikens namn eftersom det kan spara dig både tid och pengar i längden.
 • Räkna ut din budget i förväg. På så vis vet du exakt hur mycket pengar du har att handla för och slipper skuldsätta dig i onödan.
 • Se till att du förstår vilka regler som gäller för ditt köp redan innan du klickar på knappen för att betala. Genom att läsa igenom det finstilta undviker du obehagliga överraskningar i den händelse du av någon anledning måste returnera din vara.

Nätbutiker såväl som fysiska butiker har idag insett vikten av att synas även på sociala media. Att göra reklam på det klassiska sättet räcker helt enkelt inte till längre. Nyfiken – följ Bow Club på Instagram och inspireras av deras snygga flugor, samt slipsar. Kanske kan bilderna ta dig in i en helt ny modevärld och ge dig en stil du inte räknat med. Något som sticker ut helt enkelt.

 

Moderna glasӧgon fӧr alla smaker

Enligt egyptiska hieroglyfer verkar det ha funnits glasӧgon redan flera hundra år fӧre Kristus. På 1300-talet bӧrjade man producera glasӧgon på en stӧrre skala i Italien, troligtvis fӧr att man var så bra på att slipa glas. Nu fӧr tiden finns det ett flertal olika varianter på glasӧgon, både fӧr lӓsning och andra problem.

782-4-snygga-lӓsglasӧgonEn del personer blir riktigt snygga med glasӧgon, det framhӓver deras naturliga ansiktsform och ӧgon. Andra måste vӓlja noga, det gӓller att hitta bågar som passar en bӓst och som fokuserar på ens starka sidor. Oavsett vilken kategori man tillhӧr så finns det ett ӧverflӧd av bågar att vӓlja mellan.

Handla glasӧgon på nӓtet

Det finns ett enormt utbud av glasӧgon på nӓtet, det ӓr bara att vӓlja och vraka. Lӓsglasӧgon, vanliga glasӧgon, kontaktlinser och alla tillbehӧr. Hӓr ӓr det lӓtt att jӓmfӧra priser och utbud, alla har ju sin egen personliga smak och budget. Nӓr det handlar om lӓsglasӧgon så behӧver det inte vara specialtillverkade, dyra glasӧgon. Det går alldeles utmӓrkt att anvӓnda de billigare varianterna, bara man har rӓtt styrka på dem. Som en riktlinje ska man inte skӓmma bort ӧgonen, så att sӓga, lite grand måste de få jobba.

Eftersom lӓsglasӧgon inte kostar så mycket brukar många bestӓlla flera stycken på samma gång. Det ӓr så praktiskt att ha ett par i bilen, ett annat i sommarstugan och på olika stӓllen runt hemmet. Flera butiker ger också fri frakt om man bestӓller fӧr en viss summa, så man kan snabbt tjӓna in det extra paret. BlinkaBlink säljer läsglasögon via sin webshop och skickar dem direkt hem till din dörr.

Hur man vӓljer bågar

Det allra fӧrsta steget ӓr att se på vilken ansiktsform man har. Ett hjӓrtformat ansikte brukar passa bӓst i stora, runda glasӧgon, till exempel, medan ett runt ansikte behӧver balanseras med kantiga bågar. De som har ovalt ansikte passar vanligtvis bra i de flesta modeller, men bӧr gӓrna undvika allt fӧr stora bågar. Nӓr man jӓmfӧr olika bågar i sitt ansikte så ӓr det ganska tydligt att de hӓr riktlinjerna faktiskt fungerar.

Men sedan finns det ju något som  heter mode, och som vissa fӧljer mer eller mindre slaviskt. Inom de modeller som ӓr på mode kan man dock vӓlja de bågar som ӓr mest lika de man bӧr ha på sig. Det handlar ju hela tiden om en balans mellan att ha på sig något som ӓr trendigt och något som passar ens kropp. Ibland kan det vara bӓttre att satsa på det som ӓr modernt, fӧr då kӓnner man sig riktigt snygg.

Dagens glasӧgon

Glasӧgonen har kommit långt sedan de fӧrst introducerades, och ӓr idag något man tar fӧr givet. En del anvӓnder glasӧgon redan från barndomen, men många skaffar sig sitt fӧrsta par nӓr de ӓr i 40-års åldern. Lӓsglasӧgon ӓr vanligt, och krӓver ofta inga speciella recept eller slipningar. En del hӓnger dem i ett snӧre runt halsen fӧr att alltid ha dem till hands, andra skaffar sig flera par och placerar ut dem på strategiska platser. Det kan vara nog så irriterande nӓr man inte lӓngre klarar av att lӓsa liten text utan att ta på sig glasӧgon, då gӓller det att snabbt hitta dem.

Trendiga glasӧgon

Vad ӓr då de senaste modetrenderna nӓr det kommer till glasӧgon? Vissa modeller blir aldrig helt omoderna, pilotglasӧgon fortsӓtter att vara inne. Men annars så har de runda glasӧgon verkligen fått en renӓssans, och trenden verkar hålla i sig. Lite annorlunda ӓr de så kallade kattӧgonen (cat eyes)- avlånga rundade former med eller utan ett litet lyft i  hӧrnet. En modell som var populӓr fӧr många år sedan och som nu har kommit tillbaka. Man kanske kan fråga mormor om hon har ett par liggandes någonstans, beroende på hur gammal hon ӓr.

Fӧr det ӓr med glasӧgon som med allt annat- modet kommer och går, och så brukar det komma tillbaka igen. Ibland kan det vara bӓst att vӓlja ett par bågar som passar ens ansiktsform, men andra gånger vill man gӓrna vara supermodern. Eftersom lӓsglasӧgon inte kostar så mycket ӓr det lӓtt att ha flera par, kanske också i olika fӓrger fӧr att matcha ens klӓder varje dag. Det ӓr snyggt med glasӧgon, en liten detalj som ger finess och fӓrg till ansiktet.

 

Fixa och renovera hemma

Vårt hem är den plats där vi ska känna oss trygga och harmoniska. Det är här vi hämtar ny energi och umgås med våra nära och kära. Eftersom vi tillbringar så mycket tid i vår bostad är det inte konstigt att den behöver underhållas och fixas till emellanåt.

306-4-bygga-trappa-fixa-hemmaBeroende på hur länge sedan det var du gjorde någonting i huset eller om du har köpt ett renoveringsobjekt kan det vara läge att se över vad som behöver bytas ut och hur du eller ni ska prioritera med saker och ting. Är trappan till exempel väldigt gammal och knarrig kan det vara trevligt med en ny modell. Dessutom vill man ju inte att någon ska falla igenom ett för svagt trappsteg!

Företaget Persson & Skogs säljer ektrappor till bra priser som du kan kika på. Det finns olika varianter att välja mellan och det går så klart också att beställa efter egna önskemål. En trappa kan vara värt att investera i och inte välja den billigaste. Den syns ju nämligen väldigt mycket i huset.

Inspireras och bygg själv

Om du inte riktigt vet vad det är du vill ha kan du kika på hur det ser ut hemma hos dig och vilken sorts trappa du är i behov av. Du kan bland annat inspireras av snygga bilder på L-trappor här om det är något som skulle vara aktuellt för din bostad.

Ett annat tips är att du kan hitta mycket bra råd och guider online för hur du kan bygga en egen trappa. Du hittar det med en enkel sökning online. Här är ett klipp från TV4 där Martin visar hur du bygger en trappa som kan vara kul att se på och som kan hjälpa till att avgöra om du ska bygga den själv eller inte.

 

Ta kontroll över dina datafiler

Datorn har underlättat mycket i vår vardag. Den är ett verktyg som vi använder både i arbete, för nöjes skull och mycket mer. Men ibland kan olyckan vara framme och den kraschar. Då är det lätt att känna ilska och tårar som bränner bakom ögonlocken.

595-4-radda-datafilerEn nackdel med att datorn tar så stor plats i våra liv är så klart att vi lagrar det mesta i den. Allt från bilder från vardagen och viktiga tillfällen i livet. Likaså har vi filer och dokument som vi inte vill bli av med i den. Allt är digital och därmed relativt sårbart. Och det är förmodligen en övervägande majoritet som inte tänker på, eller skjuter upp, det här med att göra en backup på alla datafiler.

Skulle nu din dator haverera helt plötsligt och du som sagt inte har gjort någon backup är det lätt att bli väldigt ilsken och om man har många bilder eller arbeten kanske till och med en tår rullar nerför kinden. Särskilt om det till exempel är fotografier från barnens uppväxt som man inte har framkallat.

Rädda dina filer

Numera finns det dock ett program som kan hjälpa dig och som får dig att spricka upp i ett leende igen. På Ibas.se får du information om hur du kan rädda raderade filer på ett enkelt sätt genom detta program oavsett om det är skadade eller raderade filer så som dokument och bilder du vill få tillbaka.

Det fungerar för dig som privatperson och för företag som behöver få tillbaka det som verkar vara förlorat. Så vida du inte har använt ett filraderingsprogram som makulerar filerna för gott. För då är dem verkligen borta! Om fallet inte är så kan du alltså rädda förlorad data med hjälp av Ibas dataräddning i Göteborg som du kan kontakta för vidare hjälp.

Gör en backup till rutin

För att du ska slippa hamna i en sådan situation är det värt att investera i en extern hårddisk i dag. Sedan kan du ha som rutin att du går igenom din dator en gång varje månad då du raderar allt skräp du inte behöver och därefter gör du en backup till din externa hårddisk. Det tar faktiskt inte så lång tid och du kommer förmodligen tacka dig själv i ett senare skede! Men det kan så klart fortfarande vara en trygghet att veta om att det finns en möjlighet att återskapa skadade datafiler ändå.

 

Barnleksaker för barn som utvecklas

Barn har en fantastisk fantasi och kan i princip hitta på något att leka nästan oavsett vart de befinner sig och med vem. En sten kan bli en båt, löv kan bli hår till en snögubbe – ja nästan vad som helst kan hända. Marknaden erbjuder dock även en mängd barnleksaker som kan hjälpa barnen i sin lek och utveckla deras förmåga att förstå sin omvärld.

677-4-barnleksaker-for-barn-som-utvecklasEn av de saker som de allra flesta föräldrar listar högst när det gäller fantastiska saker med att få vara förälder är möjligheten att få se en människa utvecklas från att inte ha kunnat göra någonting själv till en person som förstår och kan ta hand om sig själv.

Hur hjälper barnleksaker ditt barn att utvecklas?

 • De hjälper ditt barn att utveckla empati – till exempel vid lek med dockor som man kan ta hand om, ge mat och gå ut och gå med i en dockvagn.
 • De utvecklar nya banor i hjärnan och hjälper dem att öva upp minnet. Detta kan ske genom exempelvis pussel, iPads och andra, liknande typer av leksaker.
 • De utvecklar språket. Böcker är ett utmärkt sätt för barn att utveckla sitt språk, lära sig nya ord och dess betydelse samt höra hur de uttalas när du läser för dem.

Utöver de uppenbara fördelarna med att låta barn leka med leksaker är det sist men inte minst skojigt! Det ger en möjlighet att tillsammans få leka och upptäcka, busa och skratta – en liten lekstund kan på många sätt och vis höja humöret för den vuxne efter en lång dag på jobbet!

Många barn tycker om att leka med scenarion som påminner om det verkliga livet och det är här som dockskåp och andra liknande leksaker kommer in i bilden – på den här sidan finns tillbehör till dockskåp att köpa online från Lajbansson, en onlinebutik som har det mesta inom leksaker.

Något som förenklat många föräldrars vardag är det faktum att det idag går utmärkt att köpa barnleksaker online. Till en början kan det naturligtvis kännas ovant att handla på det är sättet men faktum är att det har en mängd fördelar jämfört med att handla i en traditionell butik.

Fördelar med att handla barnleksaker online

 • Du kan handla när du vill – 24 timmar om dygnet.
 • Du slipper köa och trängas med andra.
 • De har ofta kampanjer och billigare priser.

Även om man vill ha leksaker som håller länge åt sina barn kan det ibland vara bra att ha leksaker att till exempel ta med på resan eller ha utomhus – beställ enkelt och billigt nya leksaker i plast från Lajbansson och du har snabbt och enkelt fixat det hela!

Det är ett faktum att leksaker även kan ha ett värde efter mycket lång tid – nu bir det utställning av leksakerna som Sollefteåtomten lämnade efter sig skriver Örnsköldsviks Allehanda i den här artikeln som visar på just detta. Kontentan av det hela är att det kan löna sig mer än man tror att köpa barnleksaker till barnen.